Rekisterit

25.5.2018 alkaen Suomessa aloitetaan soveltamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Sukuseuramme osalta asetuksessa kuvattujen vaatimuksien johdosta tältä sivulla on tarkasteltavissa seloste ylläpitämiemme henkilötietorekisterien käsittelytoiminnnasta.

Linkki Seloste henkilötietojen käsittelytoiminnasta 5.11.2021.

Rekisteröityneen henkilön oikeudet:

  1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
  2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.
  3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai kieltää henkilötietojensa käsittely.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
  5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.
  6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Lisäksi olemme päättäneet poistaa sivuston historiaosuudesta henkilötiedot 1900-luvun puolelta. Sivuilla ei saisi esiintyä tietoja elossa olevista henkilöistä ja tästä johtuen piilotamme historiasta nuoremman aineiston.